Resultatet av enkäten visar att majoriteten tycker att DryDent fungerar ihop med salivsugen

Majoriteten (87,5%) svarade “Ja” eller “Vet Ej” på frågan om patienten blev lugnare när man lägger en DryDent under salivsugen.

Majoriteten (50%) svarade att patienten rör mindre på tungan när man lägger en DryDent under salivsugen.

50% svarade att salivsugen ligger mer still när man lägger en DryDent under den.

Hela 75% svarade att det blir enklare att arbeta när man lägger en DryDent under salivsugen, ett resultat som gläder mig mycket!

Vill du också testa DryDent?